Hyresjustering 2019

SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har träffat överenskommelse om hyresjustering för 2019.

Överenskommelsen innebär att bostadshyrorna för 2019 höjs med 1,85% från och med den 1 mars.

De bostäder som vi blockförhyr av annan fastighetsägare på Dr Lindhs Gata, Ekbacka, Brahegatan, Kustgatan, Sten Sturegatan, Gårda Fabriker, Kastanjebacken, Lisa Sass gata (Selma) och Smörkärnegatan får motsvarande höjning av bostadshyrorna.

Hyrorna för våra nya fastigheter Olssons Park, Smedjan, Plejadgatan och Nya Varvet är sedan tidigare fastställda i 2019 års hyresnivå och höjs därmed inte.

Avgifterna för IT, kabel-tv och parkeringsplatser är oförändrad.

Hyresnivåerna i de övriga 1000 bostäder som vi hyr in från andra fastighetsägare är ännu inte färdigförhandlade. Vår hyressättning följer det resultat som uppnåtts för varje enskild fastighet mellan ägaren och hyresgästföreningen.