Image Item is not found.

Invigning av SGS Studentbostäders halvmiljardsatsning, 327 studentbostäder i Sandarna

Pressrelease 2022-08-25

Onsdagen den 31 augusti sker invigningen av SGS Studentbostäders största nybyggnadsprojekt, 327 studentlägenheter på Sven Brolids väg i Sandarna. Samtidigt får staden ett efterlängtat tillskott av sex förskoleavdelningar och ett storkök i en av byggnaderna som kommer att hyras av Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.

Husen är byggda med gedigna och hållbara materialval som t ex tegelfasader och plåttak. Uppvärmningen av husen sker med hjälp av värmepumpar och taken har försetts med solpaneler för att klara fastigheternas elbehov. Den el som hyresgästerna förbrukar är ren vindkraftel. 

Det centrala läget med tillgång till bra kollektivtrafik och cykelvägar gör det enkelt för studenterna att förflytta sig mellan hemmet och lärosätena. Ytterligare mervärden i närheten är service, handel och fina grönområden.

Vid invigningen talar kommunalråd Hampus Magnusson (M), och SGS Studentbostäders styrelseordförande Carl Otto Lange (M).

För ytterligare information, kontakta gärna

Magnus Paulsson, vd SGS Studentbostäder 031-333 63 55

Magnus Bonander, Fastighetschef SGS Studentbostäder 031-333 63 73

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stiftelsen bildades 1951 och styrs av Göteborgs Stad, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Syftet är att erbjuda ändamålsenliga och attraktiva bostäder till aktivt högskolestuderande i Göteborgsregionen. Idag har SGS drygt 8000 studentbostäder.