Vi tar ställning till våld i nära relationer

Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, en plats som borde vara den tryggaste platsen på jorden. I våra bostäder önskar vi att vi tar hand om varandra. Därför har vi infört HUSKURAGE - en policy för att tillsammans förhindra våld i nära relationer. Hjälper du till?

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem

Visste du att den målgrupp som i störst utsträckning utsätter andra för våld är män i åldern 16 – 30 år? Eller att den grupp som i störst utsträckning utsätts för våldet är kvinnor i ålder 16 – 24 år. Att införa HUSKURAGE i våra studentbostäder är därför extra viktigt. Nationella trygghetsundersökningar visar dessutom att de allra flesta som utsätts för våld i en nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag.

Tillsammans gör vi skillnad!

Tillsammans kan vi med små insatser hindra våldet. Forskning visar att de som utsätts för våld vågar göra större motstånd om de vet att hjälp finns att få. Till exempel att grannar kommer till undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra medmänniskor.

Ett tryggt boende

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera skapar vi ett tryggt boende. Liv kan räddas och personer bli hjälpta till en ljusare framtid. Vid oro för våld och och att din granne far illa önskar vi att du hjälper till genom att:
 1. Ringa på hos grannen
  Hör efter om allt står bra till eller kom på en invändning, kanske behöver du låna tvättmedel. Att bara knacka på och sedan gå därifrån kan också räcka för att avbryta våld.

 2. Gå tillsammans
  Vi förstår att det kan kännas obehagligt att knacka på själv och i så fall ska du inte göra det.Ta hjälp av en annan granne eller oss om det känns obehagligt att göra det själv så går vi tillsammans

 3. Ring 112 och kalla på polis
  Är det en hotfull eller akut situation ska du alltid kontakta polisen.

 4. Om barn är inblandade
  Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Tack för att du bryr dig!

 

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Läs mer om Huskurage

 

ETT SAMARBETE MELLAN