Hyresjustering 2022

SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har träffat en överenskommelse om hyresjustering för 2022. Avtalet innebär att bostadshyrorna för 2022 höjs retroaktivt med 1,9 % från 1 januari.

Vi är väl medvetna om att hyrorna är en tung utgift i studenternas ekonomi, men på grund av ökade förbrukningsavgifter för vatten och avlopp, el, fjärrvärme, avfallshantering så behöver vi justera hyrorna.

Enligt hyreslagen ska fastighetsägare ha en förhandlingsordning med en motpart och för SGS Studentbostäders del är detta Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Anledningen till att vi justerar hyrorna retroaktivt beror på att förhandlingarna mellan parterna drog ut på tiden trots att vi följde gällande förhandlingsmodell. Modellen innebär lokala förhandlingar men om parterna inte kommer överens tas förhandlingen över av centrala representanter för respektive part. Vi startade förhandlingarna i tid i november 2021 med fokus att bli klara till januari 2022 för att slippa ta ut retroaktiv hyra. Då vi inte kunde komma överens på lokal nivå gick ärendet vidare till centrala förhandlingar och ett avgörande meddelades SGS Studentbostäder den 13 maj.

De bostäder som vi blockförhyr av annan fastighetsägare på Dr Lindhs Gata, Ekbacka, Brahegatan, Kustgatan, Gårda Fabriker, Kastanjebacken, Lisa Sass gata (Selma), Nya Varvet och Smörkärnegatan får motsvarande höjning av bostadshyrorna.

Den retroaktiva hyran debiteras på juli månads hyresavi för samtliga SGS bostäder. Din hyresavi kan du se på Mina sidor från och med den 16 juni.

Hyresjusteringarna för de övriga 1000 bostäder som vi hyr in från andra fastighetsägare blev klara tidigare och är redan genomförda.

SGS Studentbostäder är inte nöjda med den utdragna processen. Till nästa år har parterna arbetat fram en ny process där ett av huvudsyftena är att korta förhandlingstiden.