Nu startar studiekontrollen.

Under kommande vecka 35 kommer vi att påbörja studiekontroll.

Vi gör denna kontroll varje termin för att säkerställa att våra bostäder som är avsedda för högskolestudenter bebos av studenter som är aktivt högskolestuderande.

Som aktivt högskolestuderand innebär det att du måste ta minst 15 högskolepoäng från antingen Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet för att få bo hos oss.

Eftersom SGS Studentbostäder inte har tillgång till Ladok kommer vi använda oss av ett externt administrationssystem där du som student själv ska ladda upp de intyg som vi behöver från Ladok. 
 
Under Studiekontrollen kommer vi att begära ett ”Resultatintyg” från VT21 som visar att du tagit minst 15 högskolepoäng och ett ”Registreringsintyg” från HT21. Du kommer själv att få ett inlogg till vårt externa verktyg för att ladda upp dessa intyg.

! Observera att det i mailet står SGS studentbostäder i ämnesraden. Kontrollera även din skräppost för detta mail från oss.