Kollektivet är tillbaka

Som stiftelse med ändamål att tillgodose studenter med bostäder är det viktigt för oss på SGS att ha en förståelse för framtidens boenden och se hur vi med nytänkande lösningar kan skapa bostäder på outnyttjade ytor och platser.
 
Som en del av denna utveckling bygger SGS om det gamla militärsjukhuset på Kvibergs regementsområde till studentlägenheter utformade som mindre kollektiv. Vi har valt att ta tillvara på denna kulturhistoriska byggnad och göra om till studentboenden att dela med studiekompisar. När ombyggnaden står klar i oktober ryms här 12 lägenheter, varav 8 mindre kollektiv. 

Vi ser att det idag finns ett behov av alternativa lösningar på en utsatt bostadsmarknad. 
Vi är inne i en tid där vi går från en linjär till en cirkulär ekonomi, där vi delar, hyr, lånar och återanvänder i allt större utsträckning. 

Moderna kollektiv, också kallat co-living blir därmed en naturlig del av denna samhällsutveckling. Något det svenska co-living-företaget Tech Farm tagit fasta på, med en vision om att minska våra bostadsytor med uppemot 60 % och samtidigt öka vårt välbefinnande. De kommande tio åren vill Tech Farm skapa 100 kollektivboenden i teknikdrivna storstäder världen över och de är långt ifrån ensamma, i USA finns sedan en tid tillbaka WeLive, som idag är den tredje största start-upen i hela USA.

Genom att vara lyhörda vill vi på SGS skapa boenden som bidrar till både trygghet och gemenskap.

 

Publicerat på LinkedIn 2019-07-05