Studentbostadsföretagen om utbudet av studentbostäder

I samband med att studenter runt om i landet fått besked om antagning till höstens högskoleutbildningar blir frågan om utbudet av studentbostäder än mer aktuell. En som dagligen driver studentbostadsfrågan framåt är Stina Olén, VD för Studentbostadsföretagen.

Vilka förutsättningar menar ni krävs för att kunna skapa fler studentbostäder?
Först och främst behöver kommunerna prioritera studentbostadsbyggande. Markfrågan och kommunernas handläggningstider är två viktiga pusselbitar. Stina understryker även att det dessutom behövs politiska reformer som möjliggör byggande av mer yteffektiva bostäder. Att studentbostaden behöver definieras som en egen boendeform i lagstiftningen för att kunna bygga mer ändamålsenliga, hållbara och prisvärda bostäder till studenterna.

Vilka städer är i störst behov av ytterligare studentbostäder?
Storstäderna och andra studieorter som i övrigt har stor bostadsbrist. En generell bostadsbrist gör studentbostadsbristen än mer akut. Därför ser vi också särskilt stort behov av ytterligare studentbostäder i Stockholm och Göteborg.

Vilka utmaningar står era medlemmar inför?
Förutom att bygga mer handlar utmaningarna mycket om hållbarhet och digitalisering. Den höga omflyttningen som kännetecknar studentbostäder ställer krav på allt effektivare processer för uthyrning och förvaltning. Det handlar om allt från digitala kundresor till nudging (dvs att göra det enkelt att göra rätt val) i avfallshanteringen – för att nämna något som är hett i branschen just nu.

Hur kan en aktör som SGS arbeta proaktivt för att tillskapa fler studentbostäder?
Lokalt är det viktigt att samarbeta med kommunen och andra markägare för att kunna bygga fler bostäder i Göteborg. Som en av landets största studentbostadsaktörer är det också viktigt att man, precis som SGS gör, bidrar med kunskap och kompetens i branschföreningen och med inspel till den nationella debatten.

Hur kan ni bistå era medlemmar?
Vi arbetar med att förbättra förutsättningarna att bedriva studentbostadsverksamhet. Vi stöttar våra medlemmar i deras utveckling, genom att erbjuda kompetensutveckling och nätverk. Därtill är vi den samlade rösten för studentbostadsbranschen i den nationella politiken.