Vår organisation.

Ledningsgrupp

VD Magnus Paulsson 031-333 63 55 Kontakta
Fastighetschef Magnus Bonander 031-333 63 73 Kontakta
Finanschef Göran Brihs 031-333 63 78 Kontakta
Förvaltningschef Neshat Alizadeh 031-333 63 22 Kontakta
IT-chef Susanne Wallsten 031-333 63 36 Kontakta
Kommunikationsansvarig Catharina Lind 031-333 63 65 Kontakta
Marknadsansvarig Karin Dalåker 031-333 63 64 Kontakta
HR-chef Karina Nilsson 031-333 63 67 Kontakta

Styrelse

Ordförande Carl Otto Lange (Göteborgs Stad (M)) Kontakta
Ledamot Victoria Hansson (GFS) Kontakta
Ledamot Håkan Robinson (Göteborgs Stad (V)) Kontakta
Ledamot Camilla Widman (Göteborgs Stad (s)) Kontakta
Ledamot Ted Berg Aspvall (GFS) Kontakta
vice ordförande Andreas Ruus (GFS) Kontakta
Ledamot Karolina Ganhammar (Göteborgs universitet) Kontakta
Suppleant Johan Berg (Göteborgs Stad (MP)) Kontakta
Suppleant Jesper Haglöf (Göteborgs Stad (L)) Kontakta
Suppleant Jonathan Sjölander (GFS) Kontakta
Suppleant Maxim Olsson (GFS) Kontakta
Suppleant Hanna Ståhl (Chalmers) Kontakta

Organisationsplan (PDF)