Vår organisation.

Ledningsgrupp

VD Magnus Paulsson 031-333 63 55 Kontakta
Fastighetschef Magnus Bonander 031-333 63 73 Kontakta
Ekonomichef Victor Alm 031-333 63 76 Kontakta
Förvaltningschef Neshat Alizadeh 031-333 63 22 Kontakta
Kund- och marknadschef Anna Christensson 031-333 63 95 Kontakta
IT-chef Susanne Wallsten 031-333 63 36 Kontakta
Kommunikation Catharina Lind 031-333 63 65 Kontakta
HR-chef Karina Nilsson 031-333 63 67 Kontakta

Styrelse

Ordförande Camilla Widman (Göteborgs Stad (S)) Kontakta
vice ordförande Andreas Ruus (GFS) Kontakta
Ledamot Carl Otto Lange (Göteborgs Stad (M)) Kontakta
Ledamot Jack Vahnberg (Göteborgs Stad (V)) Kontakta
Ledamot Ted Berg Aspvall (GFS) Kontakta
Ledamot Victoria Hansson (GFS) Kontakta
Ledamot Karolina Ganhammar (Göteborgs universitet) Kontakta
Suppleant Axel Lundholm Eriksson (Göteborgs Stad (MP)) Kontakta
Suppleant Zagros Hama Aga (Göteborgs Stad (M)) Kontakta
Suppleant Emelie Nordenmalm (GFS) Kontakta
Suppleant Emma Svensson (GFS) Kontakta
Suppleant Hanna Ståhl (Chalmers) Kontakta
Personalrepr Claes Jonasson (Unionen) Kontakta
Personalrepr Kenneth Viklund (Fastighetsanställdas förbund) Kontakta

Organisationsplan