Hur arbetar en biträdande Områdeschef?


Matilda Schölin har arbetat på SGS Studentbostäder i fyra år. Hon arbetade tidigare som kundansvarig men har sedan ett år tillbaka axlat rollen som biträdande områdeschef. För henne är det bästa med yrket att få arbeta med studenter – människor i en spännande och avgörande tid i livet, där nya relationer byggs och framtidsplaner smids.

Vad innebär din roll som biträdande områdeschef på SGS?
Som biträdande områdeschef har jag tillsammans med områdeschefen ett övergripande ansvar för verksamheten och den del av förvaltningen som jag tillhör. Jag ansvarar för våra underhållsprojekt, är med och utvecklar rutiner och arbetssätt, stöttar personalen i vardagen och ser till att vi lever upp till vår vision "Hem för bättre studietid".

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är att jag får jobba med det som för många människor är det viktigaste som finns, nämligen hemmet och dess trygghet. Våra hyresgäster är studenter och de är inne i en livsfas där mycket händer, relationer byggs och framtidsplaner sätts. Jag får i min roll vara med och påverka deras liv genom att se till att hemmet alltid är något att längta till. Att skaffa sitt första studentboende, och i många fall egna boende, kan vara nervöst och osäkert. Men jag har möjligheten att påverka hur de trivs när de bor hos oss, samtidigt som jag genom god förvaltning säkerställer att våra hus står i många generationer av studenter till.

Vad tycker du om SGS som arbetsplats?
SGS är en rolig och utvecklande arbetsplats där man som individ kan växa. I min arbetsgrupp jobbar vi nära med varandra och löser problemen ihop, ett sätt som jag uppskattar väldigt mycket. Jag brukar beskriva SGS som det lilla stora företaget.

Hur tycker du att SGS särskiljer sig från andra fastighetsbolag i ert sätt att arbeta?
Vi i förvaltningen har en stor egen frihet där vi tar ansvar för våra hyresgäster, våra hus och vår ekonomi. Det är ett arbetssätt som öppnar möjligheter för att utvecklas själv såväl som utveckla individerna i arbetsgruppen. Alla dörrar står öppna och man har en stor påverkansmöjlighet. Vår vision Hem för bättre studietid genomsyrar vårt dagliga arbete och det märks i organisationen att vi jobbar för studenternas skull.

Vad ser du för framtida utmaningar för SGS? Och hur kommer ni ta er an dem?
Våra hyresgäster, stadens studenter, ställer stora krav på vår digitalisering och i vilka kanaler vi möts. Vi måste kunna möta hyresgästernas behov för att underlätta deras vardag. Vi tecknar ca 4000 nya kontrakt per år, något som ställer stora krav på vår organisation och de tekniska hjälpmedel vi använder oss av. Vi märker nu att även fastighetsbranschen börjar öppna ögonen för digitalisering och vi på SGS strävar alltid efter att vara i framkant.


Publicerat på LinkedIn 2019-11-27