100% vindkraft 2022

SGS styrelse har beslutat om fyra övergripande strategiska mål för perioden 2021 - 2025. De rör Våra studenter, Våra medarbetare, Våra fastigheter och Våra pengar. Innovation, digitalisering och hållbarhet ska beaktas utifrån de tre perspektiven ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Vi är därför mycket stolta över intyget från Entelios som tillkännager att  all el som levereras till våra fastigheter under året kommer från vindkraft.

"Det är tionde året i följd som all el som används på SGS fastigheter kommer från vindkraft! Ungefär halva elbehovet tillgodoses av vårt eget vindkraftverk och resten av andra vindkraftverk" säger Patrik Persson, Fastighetsingenjör på SGS Studentbostäder.