SGS trådlösa nätverk ersätts av eduroam

Den 17 april infördes eduroam i de flesta av SGS gemensammhetslokaler såsom studierum, kök, gym etc, för att ersätta SGS egna trådlösa nätverk SGS-student
SGS-student kommer att avslutas måndagen den 10 augusti och därefter är det eduroam som kommer att finnas i de gemensamma utrymmena.