Nöjda kunder är självklart för oss på SGS.

Därför är det viktigt att vi lyssnar på dig som hyresgäst för att samla kunskap och skapa en bättre förståelse för hur du upplever oss som hyresvärd.

I våra strategiska mål ingår att årligen genomföra djupgående dialog med studenter som bor hos oss. För att skapa en så öppen samtalsmiljö som möjligt har vi sedan fem år tillbaka samarbetat med @Camilla Sagerström, diskussionsledare och personen bakom företaget Axzon, och låtit henne leda kunddialogerna. Med hänsyn till Covid-19 genomfördes intervjuerna i år digitalt, via Microsoft Teams.

Så här säger Camilla om resultatet i årets intervjuer: 

”Det är väldigt roligt att höra att studenterna upplever att de får så många mervärden med SGS som hyresvärd. Man uppskattar att SGS förenklar vardagen och studietiden på många olika sätt. 

Något som ofta dyker upp under dialogerna är att hyresgästerna har en stark och positiv relation till sitt område och bostad. Oavsett vilket område man bor i så är det genomgående läget som ses som ett mervärde. SGS kan erbjuda närhet till det som är viktigt för var och en, såsom skolan, kommunikationer, naturen, mataffärer, vänner och träning.

Många hyresgäster nämner även att bostäderna ger en bra studiero. De är välisolerade så att man kan plugga i lugn och ro, utan störande ljud från grannarna, vilket har varit extra viktigt under Corona då lägenheten som många tidigare bara sov i nu blivit en plats för studier.

De gemensamma utrymmena som ingår i boendet, såsom träningslokaler, studierum och andra gemenskapsytor är också uppskattade av studenterna. De skapar möjligheter att träffa andra studenter i området, vilket i sin tur bidrar till en stärkt känsla av ett hem. Man är även väldigt nöjd med att SGS är snabba på att återkoppla på allt från felanmälningar till frågor och funderingar. Väl tilltagna soprum med goda sorteringsmöjligheter är också ett stort plus som ofta nämns, det gör det enkelt för studenterna att som en naturlig del i sin vardag vara miljömedvetna.

Generellt tycker man att SGS skapar trygghet på många sätt, dels genom att man får ett förstahandskontrakt under sin studietid men också för att de löser problem, sköter om sina lokaler och hjälper till med sådant som många gånger sträcker sig utanför en vanlig hyresvärds uppdrag. Det upplever jag gör att studenterna tycker att SGS lever upp till sin vision om att skapa Hem för bättre studietid."

 

SGS 2020