Förändrad debitering av el och varmvatten

Är du redan hyresgäst hos oss och bor i en fastighet med individuell mätning av el och eller varmvatten kommer det från mars månad inte längre göras någon avräkning mot schablonavgiften som tidigare utan endast faktisk förbrukning kommer att debiteras. Du kommer inom kort kommer att kunna se din förbrukning på Mina sidor.

Är du nyinflyttad hyresgäst och bor i en fastighet med individuell mätning av el och eller varmvattenblir du debiterad en schablon de två första månaderna och därefter din faktiska förbrukning.

Läs mer om el- och varmvattenpriser här

Har du några frågor kring din hyresavi så kontakta gärna avdelningen för Hyresinbetalningar.