Hyresförhandling 2024

Nu har arbetet med den årliga hyresjusteringen påbörjats. Varje år sätter sig SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen ned vid förhandlingsbordet och förhandlar om det kommande årets hyresjustering. Inför 2024 yrkar SGS Studentbostäder på en höjning med 9,1%.Liksom föregående år utgår årets förhandling från en trepartsmodell som är överenskommen mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Modellen utgår från fem parametrar, två lokala och tre nationella. De lokala parametrarna är taxebundna avgifter (värme, vatten, el och avfall) samt förvaltning och underhåll. De nationella parametrarna är räntekostnader, BNP och inflation. 

Hyresförhandlingen kommer pågå under hösten, med ambitionen att kunna genomföra en hyresjustering i januari 2024. Mer information om förhandlingen kommer löpande publiceras här på hemsidan.