Skydda dig mot bostadsbedrägeri

Som student kan man vara i akut behov av en bostad och det i sin tur innebär att man är i en utsatt situation. Då är det lätt att bli oförsiktig och det utnyttjar bedragarna. Låter ett erbjudande för bra för att vara sant är det i regel så. Läs mer om hur du skyddar dig mot bostadsbedrägeri.

OBS!

Bostadsbedrägerierna ökar i samhället och vi vill därför förtydliga ett par frågor kring vår uthyrning:

SGS hyr endast ut hyresrätter till studenter. Det finns därför inget intresse för SGS att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Har du fått erbjudande om detta är det ett försök till bedrägeri. 

Betala aldrig för ett förstahandskontrakt. Kontrakt till hyresrätter är olagligt att sälja och köpa. Om du blivit erbjuden att köpa ett kontrakt ber vi dig att kontakta oss.

Vi har också uppmärksammat att SGS bostäder annonseras ut på sociala medier för andrahandsuthyrning där andrahandshyresgästen direkt ska betala hyran till annonsören. När inflyttning ska ske finns det ingen bostad på angiven adress utan man har t ex hittat på en falsk adress i ett av våra befintliga områden. Detta är olagligt! Du har rätt att hyra ut din bostad i andra hand om godtagbara skäl föreligger, t ex om uthyrningen har med dina studier att göra. Andrahandsavtal ska alltid godkännas av SGS Kundservice. Läs mer om SGS regler för att hyra ut din bostad hos SGS i andra hand här.

Polisens tips för att inte bli lurad:

  1. Bedöm situationen, inte personen.

  2. Kontrollera med fastighetsägaren att personen är lägenhetsinnehavare och har tillstånd för andrahandsuthyrning.

  3. Kräv legitimation på uthyraren och ett hyreskontrakt.

  4. Betala aldrig deposition eller hyra i förskott innan du har fått se bostaden och kontraktet är påskrivet.

  5. Var vaksam om uthyraren befinner sig utomlands eller inte kan träffas.

  6. Betala inte pengar via anonyma betalningstjänster.

  7. Ta gärna med en vän eller anhörig när bostaden visas. Fyra ögon kan lättare genomskåda ett bedrägeri. Låter ett erbjudande för bra för att vara sant är det i regel så.

  8. Har du blivit utsatt för ett bedrägeri är det viktigt att du anmäler detta till polisen.

På polisens hemsida kan du hitta ytterligare information

Polisen informerar också på Facebook, sök på Polisen Bedrägeri!

Polisens växel: 114 14