"HANDSLAGET" för cirkulärt byggande

SGS har undertecknat avsiktsförklaringen för "HANDSLAGET", ett initiativ av Business Region Göteborg som skalar upp återbruksmarknaden inom Göteborgs bygg- och fastighetssektor. Många av Göteborgs stads offentliga och privata fastighetsägare är med och initiativet har fått stor nationell uppmärksamhet sedan den första stora signeringen i Kronhuset i början av maj 2022.

När vi såg att dörren inte var stängd för nya företag att underteckna avsiktsförklaringen tog vi direkt kontakt med Susanne Runsten, processledare hållbarhet Business Region. Vi är stolta och glada att tillsammans kunna bidra till en fungerande marknad för återbrukat material, säger Derya Tumayer Silva, Hållbarhetsansvarig och projektledare på SGS Studentbostäder.

Det var den 1 juni 2022 som SGS Studentbostäders VD Magnus Paulsson skrev under avsiktsförklaringen där SGS lovar att

  • utveckla kompetens och dela erfarenheter om kravställning på återbruk i upphandlingar och beställningar, liksom om processer, rutiner och arbetssätt för ett ökat återbruk.

  • ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och andra leverantörer.

  • tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter genom att återbruksinventera fastigheter inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.

  • sätta mål för det egna arbetet med återbruk och cirkulärt byggande och följa upp det.

  • dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma utmaningar.

 

Läs mer om initiativet Handslaget och cirkulärt byggande