Hållbarhet och miljö

Som ett av Sveriges ledande studentbostadsföretag har SGS ett stort ansvar för miljön.

Därför har vi arbetat hårt för att bli Miljödiplomerade av Göteborgs Stad, vilket vi lyckades med första gången 2004. Miljödiplomet är ett kvitto på att vi bedriver ett bra miljöarbete. Vi utvecklar vår verksamhet löpande och har varje år sedan 2004, lyckats uppfylla de allt strängare krav som Miljödiplomeringen ställer.

Just nu koncentrerar vi miljöarbetet till tre huvudområden:

 1. Energianvändningen i våra byggnader ska minska. För att upprätthålla ett bra inneklimat i bostäderna behövs både värme och el. Dessutom omsätts en hel del energi för att få varmvatten i kranarna. El används också till belysning och apparater av olika slag. Genom att använda värme och el mer effektivt så kan energianvändningen minskas utan att inneklimatet blir sämre.

 2. Hem för bättre studietid ska utföras med moderna krav på resurshushållning och miljöhänsyn. Miljöcertifiering av byggnader kan vara ett bra sätt att åstadkomma det. Vi ska utreda ekonomiska konsekvenser av att Svanen-märka nybyggda studentbostäder.
   
 3. Transporter med bilar ska belasta miljön mindre. Vi ska successivt byta ut våra fossildrivna bilar mot elbilar för att minska våra utsläpp av fossil koldioxid.

Hur vi ser på vårt miljöansvar framgår av vår Miljöpolicy. Vi har en Resepolicy för att särskilt uppmärksamma den miljöpåverkan våra resor och transporter för med sig. Vår miljöplan omfattar ett antal miljömål, samt planerade åtgärder och aktiviteter för att uppnå dessa mål.

Vi har också ett ansvar för att våra hyresgäster ska kunna bo och leva miljöklokt hos oss. Därför har vi:

 • soprum med goda möjligheter att källsortera.
 • fastigheter belägna nära hållplatser för kollektivtrafik.
 • bra cykelparkeringar nära bostäderna.
 • el från vindkraft till alla våra fastigheter.
 • energieffektiva vitvaror i kök och tvättstugor.
 • snålspolande kranar och wc-stolar.

Vi har infört individuell mätning av el och varmvatten i våra nyaste hus. Det innebär att varje hyresgäst där kan minska sina egna kostnader direkt genom att inte slösa med el och varmvatten. Hos oss ska det löna sig att vara miljösmart! Vi hoppas därför kunna utöka antalet bostäder med individuell mätning i framtiden.

Våra Miljötips handlar om vad du själv kan göra för att minska din miljöpåverkan.