Vi är en studenthyresvärd.

Därför har vi speciella krav för att du ska få söka och hyra bostad hos oss. Läs igenom hela den här sidan så har du koll på vad som gäller innan du ställer dig i kö.

Du får registrera ansökan:

  • från det året du fyller 17 år och planerar att studera i Göteborg på Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet. Du får teckna hyresavtal från att du fyllt 18 år.
  • om du studerar vid Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet (ej distansstudier)
  • om du är doktorand och bedriver studier som omfattar en aktivitetsgrad om minst 50% och följer en individuellt upprättad studieplan.

Du får flytta in tidigast i december om du ska påbörja dina studier i januari.

Du få flytta in tidigast i juni om studierna börjar under augusti/september.

Du får hyra en bostad hos oss så länge du aktivt studerar och tar minst 15 högskolepoäng per termin.

Varje termin kontrollerar SGS studieresultat för att se att våra hyresgäster uppfyller villkoren för fortsatt boende.

Hyresförhållandet är maximerat i tid till 6 år. Det betyder att du får bo hos SGS Studentbostäder i maximalt 6 år. Förlängning kan beviljas med maximalt 4 år för doktorandstudier. Tid under vilken dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning skall räknas in i boendetiden, med undantag för dispenser från studiekravet som har beviljats för heltidsarbete vid studentkår.

Om du inte blir antagen till studier.

Om du inte blir antagen till någon högskoleutbildning i Göteborg har du rätt att lämna din bostad med 1 veckas uppsägningstid i samband med terminsstarten. Skicka en skriftlig uppsägning (PDF) och en kopia på ditt antagningsbesked. Detta gäller endast ett nytecknat hyresavtal, inte om du redan bor hos oss.