10-månadersdebitering

Alla enkelrum och ett rum med kokskåp har 10-månadersdebitering. Undantaget är ett rum med kokskåp på Dr Forselius Backe och Kastanjebacken som betecknas som lägenhet och har därmed 12-månadersdebitering.

10-månadersdebitering innebär att årshyran är indelad i 10 istället för 12 betalningsperioder. Flyttar du in mellan 1 april och 31 juli betalar du 12-månadershyra t.o.m 31 juli och därefter 10-månadershyra med juni och juli hyresfritt påföljande år.

Du som bor i rum med 10-månadersdebitering och flyttar till ett annat rum/rum med kokskåp får behålla samma villkor som i tidigare hyresavtal.

Om du flyttar in i ett enkelrum/enkelrum med kokskåp med 10-månadersdebitering får du vänta i 3 månader innan du kan söka bostad på nytt men du får behålla dina ködagar efter avstängningsperiodens slut.

Har du däremot fått en lägenhet med 12 månadersdebitering så är din kötid förbrukad. Efter avstängningsperiodens (3 mån) slut kan du söka nya bostäder, då blir  inflyttningsdatum i bostaden ditt ansökningsdatum.