10 månadershyra

10-månadershyra 

 

Alla enkelrum och enkelrum med kokskåp har 10-månadershyra. 

10-månadershyra innebär att årshyran är indelad i 10 istället för 12 betalningsperioder. Flyttar du in i ett enkelrum eller ett enkelrum med kokskåp under april - juli får du 12-månadershyra under denna period. Från den 1 augusti debiteras 10-månadershyra. Bor du kvar sommaren året därpå är juni och juli hyresfria månader.

Du som bor i rum med 10-månadershyra och flyttar till ett annat rum/rum med kokskåp får behålla samma villkor som i tidigare hyresavtal.

Om du flyttar in i ett enkelrum/enkelrum med kokskåp med 10-månadershyra får du vänta i 3 månader innan du kan söka bostad på nytt men du får behålla dina ködagar efter avstängningsperiodens slut.

Har du däremot fått en lägenhet med 12 månaders hyra så är din kötid förbrukad. Efter avstängningsperiodens (3 mån) slut kan du söka nya bostäder, då blir  inflyttningsdatum i bostaden ditt ansökningsdatum.