Nya el- och varmvattenpriser 2022

Från den 1 augusti 2022 höjs priset för el för de av SGS fastigheter som har individuell mätning.

Höjningen beror på ökade elpriser.

El samt vattenabonnemang hanteras av SGS och läggs på hyran vilket innebär att hyresgäster inte behöver teckna något eget elavtal.

Den individuella mätningen innebär att förbrukningskostnaderna fördelas mer rättvist mellan hyresgästerna. Fördelningen baseras på uppmätt förbrukning och ett självkostnadspris för el- och varmvatten. För bostäderna tillämpar vi preliminär debitering i form av en schablonavgift som justeras utifrån den uppmätta förbrukningen med två månaders eftersläpning. Schablonavgiften grundas på en förväntad normalförbrukning och är olika för olika typer av lägenheter.

SGS elpris är i nivå med aktuella elpriser hos Göteborg Energi och debiteras med 3,20 kr/kWh (2,56 kronor exkl moms).

El- och varmvattenkostnaden ser du nedan beroende på lägenhetstyp.

El

1 rum och kök, 352 kronor per månad (282 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 416 kronor per månad (333 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 544 kronor per månad (435 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 608 kronor per månad (486 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 608 kronor per månad (486 kronor exkl moms)

Varmvatten

1 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)