Hyresförhandling för 2023 är klar

SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har träffat en överenskommelse om hyresjustering för 2023. Avtalet innebär att bostadshyrorna för 2023 höjs retroaktivt från 1 mars med 4,6% förutom för nedan listade fastigheter som har byggts med investeringsstöd och därför får en annan justering.

Plejadgatan 2,7%

Övre Sanatoriegatan 3,1 %

Tillgången 3,9 %

Sven Brolidsväg 3,9 %

Enligt hyreslagen ska fastighetsägare ha en förhandlingsordning med en motpart och för SGS Studentbostäders del är detta Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Anledningen till att vi justerar hyrorna retroaktivt beror på att förhandlingarna mellan parterna drog ut på tiden trots att vi följde gällande förhandlingsmodell. Modellen innebär lokala förhandlingar men om parterna inte kommer överens tas förhandlingen över av centrala representanter för respektive part. Vi startade förhandlingarna i tid i november 2022 med fokus att bli klara till januari 2023 för att slippa ta ut retroaktiv hyra. Då vi inte kom överens på lokal nivå gick ärendet vidare till centrala förhandlingar och ett avgörande meddelades parterna den 11 maj.

De bostäder som vi blockförhyr av annan fastighetsägare på Dr Lindhs Gata, Ekbacka, Brahegatan, Gårda Fabriker, Kastanjebacken, Lisa Sass gata (Selma), Nya Varvet och Smörkärnegatan får 4,6% höjning av bostadshyrorna.

Den retroaktiva hyran debiteras på juni månads hyresavi för samtliga SGS bostäder. Din hyresavi kan du se på Mina sidor från och med den 22 maj.

Hyresjusteringarna för de övriga 1000 bostäder som vi hyr in från andra fastighetsägare har vi ingen information om i dagsläget.

Vi är väl medvetna om att hyrorna är en tung utgift i studenternas ekonomi, men på grund av ökade kostnader behöver vi justera hyrorna. SGS Studentbostäder är inte nöjda med den utdragna processen. Till nästa år kommer parternas förhandlingsprocess att utvecklas i syfte att korta förhandlingstiden för att undvika retroaktiv hyresjustering.