Studiekontroll.

För att få hyra en studentbostad krävs att du tar minst 15 högskolepoäng per termin vid Göteborgs universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Vi genomför därför en studiekontroll varje termin. 

En studiekontroll innebär att vi kontrollerar om du tagit minst 15 högskolepoäng föregående termin och är registrerad för nuvarande termin. 

Under studiekontrollen är det högre belastning än normalt så det kan dröja innan du får ett svar.

Kontroll av poäng. 

SGS har inte tillgång till Ladok, där av kommer vi att göra studiekontrollen genom ett externt administrationssystem där studenterna själva måste ladda upp sitt ”Resultatintyg” för föregående termin och ”Registreringsintyg” för nuvarande termin från Ladok vid förfrågan.

Det är inte alla studenter som kommer få ett mail med förfrågan om att ladda upp sina intyg.

Vid kontrollen kommer berörda studenter få ett mail med användarnamn, lösenord och en länk till det externa administrationssystemet där ni ska ladda upp dokumenten. Titta gärna lite extra i skräpposten under september månad ifall det skulle hamna där.

Doktorandstudier.

Studiekravet för doktorander innebär att man bedriver doktorandstudier till en aktivitetsgrad om minst 50 % och kan styrka att studierna följer en individuellt upprättad studieplan. 

SGS har inte tillgång till Ladok och vi får inga uppgifter om studieresultat för doktorander. Därför ber vi dig ladda upp intyg om doktorandstudier där det även framgår hur länge studierna beräknas pågå.

Ansökan om dispens.

Om du inte har tagit 15 poäng under den termin vi efterfrågar kan du ansöka om dispens från studiekravet. Dispensansökan hittar du här.

Denna blankett ska endast laddas upp om du har fått ett mail från oss där vi efterfrågar dina studieresultat.

De intyg som du bifogar måste innehålla ditt namn, personnummer och det skall avse tidsperioden som vi efterfrågar.

Du kan ansöka om dispens om du studerat utomlands, om du avbrutit pågående utbildning för att läsa annat ämne eller har andra giltiga skäl. 

Om du inte kan bedriva studier på grund av sjukdom eller sociala skäl, kan dispens beviljas under en viss period.  Ladda upp en kortfattad redogörelse om dina skäl och bifoga studieintyg för nuvarande termin om möjligt. Vid sjukskrivning bifogas läkarintyg som gäller under den termin vi efterfrågar. 

Om du inte uppfyller studiekravet.

De som inte uppfyller studiekravet kommer att bli uppsagda av SGS. När hyresvärden, SGS, säger upp hyresgästen gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.