Om gemensamma utrymmen, återvinning och tvättstugan.

Elektronisk passage- och bokningssystem.

Vissa av våra fastigheter är utrustade med elektroniskt passagesystem för entréer och övriga allmänna utrymmen samt elektroniskt bokningssystem för tvättstugor. Alla passager och bokningar registreras och sparas under en kortare tid, vilket gör det möjligt för oss att vid behov kontrollera vilken person som passerat eller vilken nyckelbricka som använts vid bokning.

Brandinformation och brandvarnare.

Generellt gäller följande: Om korridor och trapphus är rökfyllda, ring 112 och stanna på ditt rum. Gå aldrig ut i en rökfylld korridor eller trapphus! Räddningstjänsten hjälper dig ut. I vissa rum kan finnas annan information som då gäller.

I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna.

Gemensamma utrymmen och lokaler.

I alla våra områden finns gemensamma lokaler i våra fastigheter. De kan vara studierum, gym/motionshallar, tvättstugor, cykel/barnvagnsrum etc och varierar från område till område.

I inflyttningsinformationen kan du se vilka gemensamma lokaler som finns i just ditt område och information om var man bokar. Bokning av vissa lokaler sker via våra kontaktkommittéer/förtroenderåd.

Städning.

Våra gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstugor mm städas en gång per vecka.

Generellt städas gemensamhetsköken varannan vecka men avvikelser förekommer då hyresgästerna i en del fastigheter själva ansvarar för städning av köken, korridorer etc. På områdessidan kan du se vad som gäller för fastigheten som du bor i.

Bor du i en fastighet där köksstädning ingår städas golv, spis, bänk och bordsytor som är fria från saker. Tänk därför på att plocka bort föremål innan städpersonalen kommer. I trapphuset finns information om vilken dag städning sker. Har du synpunkter på städservicen kontakta SGS Kundservice. Vi gör också regelbundna ronder för kontroll av städningen.

Gemensamt kök och inventarier.

Hyresgäster som delar kök har ett gemensamt ansvar för att hålla det rent och snyggt. För allas trevnad följ därför reglerna och lämna alltid köket städat. Tänk på att hålla kylskåp, spis och ugn rena samt sköta fläkt/spiskåpa. Kom ihåg att avfrosta frysen regelbundet. En bra idé är att i början av varje termin ha ett köksmöte med alla som delar köket för att träffa nya grannar och komma överens om skötseln av köket. Ett bra tips är att tillsammans upprätta ett köksschema.

Generellt ingår följande inventarier i köken: köksbord och stolar, gardiner, städredskap, återvinningsskåp med sorteringsbackar, kyl och frys, spis och brandvarnare. Det kan dock skilja sig något i våra områden.

Allmänna utrymmen.

Trapphus, korridorer, källargångar och hissplan i fastigheten är även utrymningsvägar och det är därför förbjudet att förvara saker här av brandskydds- och olycksfallsskäl. Att parkera cyklar, lägga ut dörrmattor, affischera, möblera eller tillfälligt förvara saker är därför inte tillåtet i sådana utrymmen. Det underlättar också för städpersonalen om det inte finns saker i vägen. För din trygghet gör vi regelbundna ronder och står det då saker som blockerar kommer dessa att omedelbart bortforslas.

Hushållsavfall/återvinning.

Mycket av det avfall vi slänger kan återvinnas och komma till nytta igen. Att källsortera avfallet är därför en viktig insats för miljön. Det ingår också i vår miljöplan att öka möjligheten att sortera ute i våra bostadsområden så mycket som möjligt. Sopor sorteras och bärs ut till sophus där det finns plats för grovsopor, restavfall och komposterbart avfall, batterier, glödlampor och lågenergilampor och miljöfarligt avfall. Tidningar, glasburkar och flaskor skall bäras till återvinningsstation.

I soprummen finns information om hur man sorterar sitt avfall.

Tvättstugan.

Alla hyresgäster inom SGS har tillgång till tvättstuga. Tid bokas på hemsidan, logga in på Mina sidor, eller boka tid på bokningstavlan i tvättstugan.

Tvättstugan är ett gemensamhetsutrymme som delas av dig och din grannar. För trivselns skull är det därför viktigt att man följer de regler och instruktioner som gäller och lämnar tvättstugan ren och snygg.

Observera följande

  • Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.
  • Bygel-behå får endast maskintvättas i s k tvättpåse, eftersom de orsakar de flesta driftstopp i tvättmaskiner.
  • Visa dina grannar hänsyn genom att inte röka eller ta med husdjur i tvättstugan.
  • Göteborg har mjukt vatten, använd därför minsta dosering enligt tvättmedelspaketet.
  • Rengör maskiner och tvättmedelsfack.
  • Rengör dammfilter på torktumlare och torkskåp mellan varje ”körning”.
  • Var aktsam om våra städredskap.

I inflyttningsinformationen finns ytterligare information om tvättstugor på respektive område.