Din brandvarnare kan rädda liv.

Alla våra brandvarnare är försedda med en testknapp som kontrollerar samtliga funktioner i brandvarnaren. Testknappen ska blinka regelbundet när brandvarnaren fungerar.

Testknappen blinkar till helt kort några gånger per minut. Det indikerar att brandvarnaren fungerar. Du kan också testa att brandvarnarens fungerar genom en kort tryckning på testknappen. Brandvarnarens siren skall då ljuda samtidigt som alla funktioner kontrolleras automatiskt, brandvarnaren går i pausläge och två snabba pip hörs. Pausläget innebär att brandvarnarens känslighet är reducerad under 10 -15 minuter. Därefter återgår brandvarnaren automatiskt till normal känslighet.

Som hyresgäst bör du prova brandvarnaren minst en gång per månad, gärna varje vecka, tex i samband med städning. Kontakta SGS Kundservice om brandvarnaren ej larmar vid test!

Varning!

Testa inte med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Leverantören avråder från att testa med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes. Testgas för rökdetektorer kan till och med skada brandvarnaren. Testknappen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.

Brandvarnaren bör dammsugas regelbundet med en mjuk borste, samt avtorkas utvändigt med en lätt fuktad trasa.

Så här skyddar du dig mot brand (PDF).