Bostaden.

Om innetemperaturen.

Värmen i våra bostäder är injusterad och skall vara mellan 19-20 grader. Snabba tips om du upplever det kallt inomhus. Understiger temperaturen det rekommenderade kontakta SGS Kundservice.

När du drabbats av strömavbrott.

Innan du ringer fastighetsjouren måste du kontrollera om det är en säkring eller en jordfelsbrytare i din elcentral som löst ut. Dra ut stickkontakten till den utrustning som kan ha orsakat strömavbrottet innan du återställer säkringen eller jordfelsbrytaren. Du kan själv få betala utryckningen från fastighetsjouren om du kallar ut dem för att återställa dessa. Vid strömavbrott är det bra om du först kollar om det bara din egen lägenhet eller om det är mörkt i resten av huset också.

Om du förlorat nyckeln eller låst dig ute.

Om du tappar nyckeln till din bostad måste vi göra ett låsbyte och den kostnaden får du betala. SGS Kundservice kan upplysa om kostnaderna för låsbyte.

Har du tappat en nyckel till de allmänna utrymmena? Vänd dig till SGS Kundservice för att köpa en ny. Du får inte göra en kopia eftersom våra låssystem är spärrade.

Det här gäller för slitage och påverkan.

Reparationer som måste göras på grund av vanskötsel eller åverkan får hyresgästen betala. Det kan vara spräckta fönsterrutor, repade dörrar, spräckt handfat eller skadade tapeter. För att undvika hål i väggarna är det bra att använda tavelkrokar till tavellisten.

Om din säng inte har gavel och står kloss an mot väggen så kan det lätt bli ”fettfläckar” på väggen orsakat av hårprodukter. Dessa klassas som åverkan och kan debiteras dig vid avflyttning.

Om att göra hål och sätta upp saker.

Innan du hittar den rätta möbleringen kanske det blir en och annan omflyttning så tänk igenom noga innan du börjar göra hål i tak och väggar.

Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig vid din utflyttning om du orsakar skador som inte bedöms vara  normalt slitage.

Principen är att hyresgästen som flyttar ut skall återställa lägenheten i godtagbart skick efter sig. I bedömningen tas hänsyn till hur många och hur fula hål och märken du gjort under din boendetid samt hur väl du lyckas återställa efter dig.

Rådgör gärna med SGS Kundservice.

Gör inte hål eller spika i följande:

 • Kakel och kakelfogar.
 • Golv, dörrar, skåp, skåpsluckor, fönsterkarmar, fönsterbågar och andra snickerier.
 • Var försiktig om du borrar i taket så att du inte träffar en elledning. Borra inte i den vägg där elcentralen sitter.

Lätta saker:

Använd vita s k betongkrokar i betongväggar och tunna stift/spik i gipsväggar.

Tyngre saker:

I gipsväggarna bör du använda borttagbara gipspluggar. I lägenhetsskiljande gipsväggar sitter dubbla gipsskivor. I annat fall är det en enkel gipsskiva.

I betongväggar använder du expanderpluggar av plast.

Att utföra eget arbete i lägenheten.

Utför du arbete i lägenheten så ska det vara fackmannamässigt utfört. Du kan annars bli ersättningsskyldig när du flyttar.

 • Du får måla själv i din lägenhet, men om du väljer alltför extrem färg kan du bli skyldig att återställa till ursprungligt skick när du flyttar. Målar du på tapetserad vägg skall denna återställas när du flyttar.
 • Du får inte måla skåpsluckor, dörrar och snickerier.
 • Du får lägga in heltäckningsmatta om den läggs in på ett sätt som inte skadar golvet inunder.
 • Du får inte ändra på lägenhetens ursprungliga planlösning. Det är alltså inte tillåtet att ta bort en vägg eller att bygga ett valv mellan två rum.
 • Du får inte lägga in nya golv. 

Kontakta SGS Kundservice om du är tveksam.

Installation av diskmaskin.

Funderar du på att skaffa diskmaskin kontakta alltid SGS Kundservice först. Vi hjälper dig med råd och information. Felaktigt installerade diskmaskiner orsakar många skador. Oftast handlar det om vattenskador men även livsfarliga elinstallationer förekommer. Som hyresgäst är du ansvarig för skador som kan uppstå och du bör ha en hemförsäkring som täcker sådana skador. Diskmaskiner måste vara godkända av Svenska Vatten- och avloppsföreningen och får bara installeras av behöriga fackmän.

En del kök är på olika sätt förberedda för diskmaskin medan andra kräver mer omfattande åtgärder. Många kök är direkt olämpliga för diskmaskin. Det är alltid den hyresgäst som låtit installera diskmaskinen som är ansvarig för de skador som kan uppstå när ingreppet görs. Eftersom ansvaret för sådana skador inte kan överlåtas på nästa hyresgäst måste ingreppet återställas när du flyttar ut. Du kan bli skyldig att betala för återställningen.

Förråd.

Till de flesta bostäder med eget kök hör ett förråd medan hyresgäster som delar kök kan dela på ett förråd. Tänk på att inte förvara värdesaker där. Har du hemförsäkring täcker den inte stöld eller brand av stöldbegärlig egendom som förvaras där. Undvik också att placera saker direkt på golvet. Vid eventuell översvämning är det inte säkert att din hemförsäkring täcker. Det finns inga ytterligare förvaringsmöjligheter för möbler utöver de förråd som tillhör din bostad.

Husdjur.

Bor du i enkelrum med gruppkök får du inte ha husdjur i bostaden. Det beror främst på att även allergiker ska kunna bo hos oss.

Bor du i bostad med eget kök och har husdjur gäller följande:

 • Rastning av husdjur måste ske utanför bostadsområdet
 • Djuren måste vara kopplade och får ej lämnas utan tillsyn
 • Håll katten under uppsikt och borta från lekplatser, sandlådor o dyl.