När du flyttar in.

Du får flytta in i din nya bostad från kl. 12.00 på uthyrningsdagen. Infaller den på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får du flytta in först nästkommande vardag.

Nycklar.

Dina nycklar hämtar du på det kundcenter som din lägenhet tillhör.

Om du inte själv har möjlighet att hämta ut dina nycklar kan du ge någon en fullmakt (pdf) att göra det. Fullmakten ska bevittnas och signeras av två utomstående vittnen. Det är viktigt att du själv kommer in till ditt kundcenter och legitimerar dig och visar ditt studieintyg inom 10 dagar från det att ditt kontrakt startat. 

Det här ska du ha med dig när du hämtar nycklarna:

  • Legitimation.
  • Kvitto på inbetald hyra (kan vara i mobilen).
  • Studiebevis (Ladok registreringsintyg på papper eller i mobilen, Mecenat kort i mobilen, giltigt kårkvitto, eller annat bevis).
  • Eventuellt bevittnad fullmakt, om någon annan hämtar ut nyckeln åt dig.

Obs! Det är viktigt att du har med allt på listan. Annars kan vi neka dig att hämta ut nycklarna.

Besiktning.

Din nya bostad är besiktigad. Besiktningsprotokollet hittar du på Mina sidor. Kontrollera lägenheten och, om denna är möblerad, inventarierna. Om det finns skador och brister på lägenheten eller inventarierna som inte finns upptagna i besiktningsprotokollet ska du anmäla detta till oss inom 10 dagar från att ditt avtal börjar gälla. Du riskerar annars att bli ansvarig för skador du inte orsakat. Sådan anmälan gör du via Felanmälan på ”mina sidor”. Mer information om besiktningen hittar du på sidan Besiktning.

Ostädat när du flyttar in?

Det görs ingen särskild städbesiktning mellan utflyttningsbesiktningen och din inflyttning. Kontrollera städningen samma dag som du tar emot nycklar på ditt kundcenter. Om du märker att lägenheten inte är flyttstädad så ber vi dig omgående ringa ditt kundcenter.  

Inventarier.

Om din bostad är möblerad finns en inventarieförteckning i inflyttningsinformationen för just ditt område.

  • Kontrollera att allt finns i din lägenhet enligt inventarielistan när du flyttar in, om det saknas något hör du av dig till ditt Kundcenter. (Inventarielistan hittar du under respektive område.)
  • Vill du hellre använda dina egna möbler under din boendetid går det självklart bra, dock ansvarar du alltid för de möbler som ingår, oavsett vart du förvarar dem. Möblerna ska finnas i lägenheten när du flyttar ut, inte i källar- eller vindsförråd.
  • Man kan inte välja bort vissa möbler, möblemanget kommer komplett enligt listan. 
  • Textilier, t ex gardiner och duschdraperi ingår inte i möbleringen, inte heller glödlampor, köksutrustning eller persienner 
  • Möblerna kan vara av olika träslag, färger och former och skick.

För mer information se respektive område.

Överta föregående hyresgästs möbler

Om du som inflyttande hyresgäst ska överta möbler från föregående hyresgäst måste du fylla i blanketten "Blankett för övertagande av inredning eller utrustning" och lämna in den till ditt kundcenter före det att du flyttar in i bostaden.
Blanketten hittar du här.

Studiekrav.

Vid inflyttning skall du kunna visa att du studerar eller att du sökt utbildning på Göteborgs Universitet/Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg (antagningsbevis, terminskort etc).

För att fortsätta hyra bostaden skall du kunna uppnå minst 15 poäng per termin, enligt nya högskolepoängsystemet. (Undantagna är doktorander). Hyresförhållandet i tid är maximerat till sex år. Det betyder att du får bo hos SGS Studentbostäder i maximalt 6 år. Förlängning kan beviljas med maximalt 4 år för doktorandstudier. Tid under vilken dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning skall räknas in i boendetiden, med undantag för dispenser från studiekravet som har beviljats för heltidsarbete vid studentkår. 

Efter avslutade studier måste du vara beredd på att flytta. Har du särskilda skäl kan du söka dispens från studiekravet.

Om du inte blir antagen till någon högskoleutbildning i Göteborg har du rätt att lämna din bostad med en veckas uppsägningstid i samband med terminsstarten. Skicka en skriftlig uppsägning och kopia på antagningsbeskedet till Bostadsförmedlingen. Denna regel gäller endast ett nytecknat hyresavtal, inte om du redan bor hos SGS Studentbostäder.