När du flyttar in.

Du får flytta in i din nya bostad från kl. 12.00 på uthyrningsdagen. Infaller den på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får du flytta in först nästkommande vardag.

Nycklar.

Dina nycklar hämtar du på det kundcenter som din lägenhet tillhör.

Om du inte själv har möjlighet att hämta ut dina nycklar kan du ge någon en fullmakt (pdf) att göra det. Fullmakten ska bevittnas och signeras av två utomstående vittnen. Det är viktigt att du själv kommer in till ditt kundcenter och legitimerar dig och visar ditt studieintyg inom 10 dagar från det att ditt kontrakt startat. 

Det här ska du ha med dig när du hämtar nycklarna:

 • Legitimation.
 • Kvitto på inbetald hyra (kan vara i mobilen).
 • Studiebevis (Ladok registreringsintyg på papper eller i mobilen, Mecenat kort i mobilen, giltigt kårkvitto, eller annat bevis).
 • Eventuellt bevittnad fullmakt, om någon annan hämtar ut nyckeln åt dig.

Obs! Det är viktigt att du har med allt på listan. Annars kan vi neka dig att hämta ut nycklarna.

Flytta in tidigare.

Det är möjligt att få nycklarna direkt från föregående hyresgäst innan ditt kontrakt börjar att gälla. Det finns dock några saker du själv behöver tänka på:

 • Du ska själv ta kontakt med nuvarande hyresgäst. Namn och telefonnummer står på ditt hyresavtal.
 • Föregående hyresgäst har ansvar för lägenheten till dess dennas kontrakt slutar att gälla. Det är bra om ni går igenom skador på bostaden då det är föregående hyresgäst som är ansvarig för de eventuella anmärkningar vi gör under avflyttningsbesiktning.
 • Ni bör skriva ett eget kvitto på de nycklar föregående hyresgäst lämnar över. I fall någon felar när dessa kvitteras kan ni på så sätt visa på vem som har tappat bort dem.
 • Du ska se till att du är nöjd med städningen, innan du tar emot nycklarna.
 • Ni kommer själva överens om eventuell hyra.
 • Du måste komma in till kundcenter inom 10 dagar efter ditt kontrakt börjar för att skrivas över som ansvarig för nycklarna och visa legitimation, studieintyg och inbetalningskvitto för första månadshyran. Ta med samtliga nycklar när du kommer.

Om du önskar flytta in mitt i en månad skrivs inget nytt avtal. Vill du flytta in vid ett tidigare månadsskifte kan SGS Bostadsförmedling upprätta ett nytt hyresavtal. Den nuvarande hyresgästen skall skicka en skriftlig bekräftelse om tidigare avflyttning till Bostadsförmedlingen.

Besiktning.

Din nya bostad är besiktigad. Besiktningsprotokollet hittar du på Mina sidor. Kontrollera lägenheten och, om denna är möblerad, inventarierna. Om det finns skador och brister på lägenheten eller inventarierna som inte finns upptagna i besiktningsprotokollet ska du anmäla detta till oss inom 10 dagar från att ditt avtal börjar gälla. Du riskerar annars att bli ansvarig för skador du inte orsakat. Sådan anmälan gör du via Felanmälan på ”mina sidor”. Mer information om besiktningen hittar du på sidan Besiktning.

Ostädat när du flyttar in?

Det görs ingen särskild städbesiktning mellan utflyttningsbesiktningen och din inflyttning. Kontrollera städningen samma dag som du tar emot nycklar på ditt kundcenter. Om du märker att lägenheten inte är flyttstädad så ber vi dig omgående ringa ditt kundcenter.  

Inventarier.

Om din bostad är möblerad finns en inventarieförteckning i inflyttningsinformationen för just ditt område.

 • Kontrollera att allt finns i din lägenhet enligt inventarielistan när du flyttar in, om det saknas något hör du av dig till ditt Kundcenter. (Inventarielistan hittar du under respektive område.)
 • Vill du hellre använda dina egna möbler under din boendetid går det självklart bra, dock ansvarar du alltid för de möbler som ingår, oavsett vart du förvarar dem. Möblerna ska finnas i lägenheten när du flyttar ut, inte i källar- eller vindsförråd.
 • Man kan inte välja bort vissa möbler, möblemanget kommer komplett enligt listan. 
 • Textilier, t ex gardiner och duschdraperi ingår inte i möbleringen, inte heller glödlampor, köksutrustning eller persienner 
 • Möblerna kan vara av olika träslag, färger och former och skick.

För mer information se respektive område.

Överta föregående hyresgästs möbler

Om du som inflyttande hyresgäst ska överta möbler från föregående hyresgäst måste du fylla i blanketten "Blankett för övertagande av inredning eller utrustning" och lämna in den till ditt kundcenter före det att du flyttar in i bostaden.
Blanketten hittar du här.

Studiekrav.

Vid inflyttning skall du kunna visa att du studerar eller att du sökt utbildning på Göteborgs Universitet/Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg (antagningsbevis, terminskort etc).

För att fortsätta hyra bostaden skall du kunna uppnå minst 15 poäng per termin, enligt nya högskolepoängsystemet. (Undantagna är doktorander). Hyresförhållandet i tid är maximerat till sex år. Det betyder att du får bo hos SGS Studentbostäder i maximalt 6 år. Förlängning kan beviljas med maximalt 4 år för doktorandstudier. Tid under vilken dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning skall räknas in i boendetiden, med undantag för dispenser från studiekravet som har beviljats för heltidsarbete vid studentkår. 

Efter avslutade studier måste du vara beredd på att flytta. Har du särskilda skäl kan du söka dispens från studiekravet.

Blir du inte antagen till den sökta utbildningen i Göteborg får du säga upp bostaden med en veckas uppsägningstid (skicka skriftlig uppsägning och kopia på antagningsbeskedet). Denna regel gäller endast ett nytecknat hyresavtal, inte om du redan bor hos SGS Studentbostäder.

När du flyttar ut.

När du flyttar ut bör du tänka på följande: 

Samtliga nycklar (ev extranycklar, sjutillhållarnycklar, tvättlås, bastunycklar etc) skall vara inlämnade till ditt kundcenter senast kl. 12.00 dagen efter ditt kontrakt slutar. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får utflyttning ske nästkommande vardag.

Det finns ett nyckelinkast på alla våra kundcenter (Johanneberg, Olofshöjd, Rosendal och Utlanda) där man kan lämna nycklarna dygnet runt. Lägg nycklarna i ett kuvert och skriv namn, adress och lägenhetsnummer på kuvertet. Förutom lägenhetsnycklar måste du lämna in alla andra nycklar som du har fått; ex nycklar till allmänna utrymmen, tvättstuga och bokningslås/cylinder, cykelrum, förrådsutrymmen, portnyckel mm. Vi kontaktar dig om det saknas någon nyckel.

Lämna inte nycklar direkt till nästa hyresgäst utan att först kontrollera med områdeskontoret att det är OK.

Lämna ej kvar nycklar i lägenheten eller bokningslåset på tvätt-tavlan.

Eventuella inventarier som du ställt undan skall ställas tillbaka i bostaden. Om något saknas blir du betalningsskyldig.

Töm bostad och förråd på dina tillhörigheter. Även uteplats och balkong skall tömmas och städas av hyresgästen. Om du har gemensamt kök skall dina tillhörigheter, inkl mat, tas bort samt köket städas.

Före avflyttning ska hela lägenheten städas enligt våra städtips (pdf). Glöm ej eventuell balkong/uteplats och förrådsutrymme i källare/vind. Tänk på att den nya hyresgästen vill flytta in i en välstädad lägenhet. Är inte lägenheten välstädad kommer du att bli debiterad för kostnaden av den städning som krävs.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Tidigare utflytt.

Det är möjligt att lämna över nycklarna direkt till nästkommande hyresgäst innan ditt kontrakt slutar att gälla. Det finns dock några saker ni själva behöver tänka på: 

 • Du har ansvar för lägenheten till ditt kontrakt slutar att gälla. Det är bra om ni går igenom skador på bostaden med inflyttande hyresgäst då det är du som är ansvarig för de eventuella anmärkningar vi gör under avflyttningsbesiktning.
 • Ni bör skriva ett eget kvitto på de nycklar du lämnar över. I fall någon felar när dessa kvitteras kan ni på så sätt visa på vem som har tappat bort dem.
 • Du ska se till att inflyttande hyresgäst är nöjd med städningen, innan du lämnar över nycklarna.
 • Ni kommer själva överens om eventuell hyra.
 • Du ska informera ditt Kundcenter om att du lämnar över nycklarna direkt till inflyttande hyresgäst.
 • För att få kontakt med nästkommande hyresgäst kontakta ditt kundcenter. Vi skickar dina kontaktuppgifter till nästkommande hyresgäst så att han/hon får kontakta dig själv.
 • Se här vad som gäller för internetanslutningen vid tidigare utflytt.

Besiktning.

När du säger upp din bostad sker en utflyttningsbesiktning inom de tre sista veckorna av kontraktstiden. Under teknisk besiktning kommer städning ej tittas på. 

Du kommer att få meddelande via e-post och på "Mina sidor" när besiktningen kommer att ske, så att du kan närvara om du vill. Om du inte är hemma kommer vi att använda extranyckel för att komma in i lägenheten. Du kan läsa om besiktningen samma dag som den utförs efter klockan 16.00 på mina sidor när du loggat in.

Läs mer om vad du ska tänka på inför besiktningen på sidan Besiktning under Hyresgästinfo. Har du fler frågor angående besiktning och besiktningsprotokoll kan du kontakta ditt kundcenter.

Städning.

Tänk på att städa bostadennoggrant vid utflyttningen så att en ny hyresgäst kan flytta in direkt. Har du inte städat ordentligt debiteras du för städningen.

Parkeringsplats.

Om du hyr en p-plats från SGS Studentbostäder måste den sägas upp skriftligt. Hyr du p-plats från ett annat bostadsbolag glöm inte att lämna in en uppsägning till respektive husvärd.

Tittöga/sjutillhållarlås.

Om du har satt in tittöga eller extra lås i dörren tillhör dessa detaljer bostaden. Om du t ex tar bort tittögat måste dörren återställas i ursprungligt skick.

Adressändring.

Adressändring görs till Skatteverket. Tänk på att meddela din nya adress till vänner och bekanta, ditt försäkringsbolag och andra privata kontakter. Anmäl även din nya adress till SGS Studentbostäder.

Avsluta ditt telefonabonnemang eller meddela telefonflyttning till ditt telebolag i god tid före utflyttning.

Har bostaden eget elabonnemang? Glöm inte att anmäla din flyttning till elleverantören.