El och varmvatten

På vår hemsida, under respektive område, finns information om el och varmvatten ingår eller inte. Informationen finns även på respektive bostad när den publiceras för uthyrning.

El och varmvatten ingår inte i hyran på alla våra områden. SGS kommer debitera hyresgästen enligt schablonförbrukning de två första månaderna, schablonen finns nedan. Därefter kommer SGS att debitera endast för den faktiska förbrukningen. Hyresgästen ska inte teckna något eget elavtal. 

El- och varmvattenschablonen grundas på en förväntad normalförbrukning och är olika beroende på lägenhetstyp:

El
1 rum och kök, 242 kronor per månad (194 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 286 kronor per månad (229 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 374 kronor per månad (299 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 418 kronor per månad (334 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 418 kronor per månad (334 kronor exkl moms)

Varmvatten
1 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)

På den tredje hyresavin och framåt debiterar SGS för den faktiska förbrukningen av el och varmvatten. Aktuellt elpris är 2,20 kr/kWh (1,76 kronor exkl moms). Aktuellt varmvattenpris är 92 kr/m3 (74 kr/m3 exkl moms).

Priserna ska motsvara SGS självkostnadspriser. Elpriset inkluderar både fasta och rörliga avgifter för såväl elenergi som elnät och energiskatt. På motsvarande sätt täcker varmvattenpriset fasta och rörliga avgifter för själva vattnet, samt alla avgifter för energin som går åt till att värma vattnet.

Syftet med att mäta och debitera förbrukningen i bostaden är att hyresgästen endast ska behöva betala för det som faktiskt används. Den som lyckas hushålla med elen och varmvattnet får då en lägre avgift än den som använder mer. Kostnaderna fördelas på det sättet mer rättvist och hyran påverkas inte av hur mycket grannarna använder.