El och varmvatten

El och varmvatten ingår inte i hyran på alla våra områden. SGS kommer debitera hyresgästen enligt schablonförbrukning de två första månaderna, schablonen finns nedan. Därefter kommer SGS att debitera endast för den faktiska förbrukningen. Hyresgästen ska inte teckna något eget elavtal. 

På vår hemsida, under respektive område, finns information om el och varmvatten ingår eller inte. Informationen finns även på respektive bostad när den publiceras för uthyrning.

El- och varmvattenschablonen grundas på en förväntad normalförbrukning och är olika beroende på lägenhetstyp:

El
1 rum och kök, 352 kronor per månad (282 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 416 kronor per månad (333 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 544 kronor per månad (435 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 608 kronor per månad (486 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 608 kronor per månad (486 kronor exkl moms)

Varmvatten
1 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)

På den tredje hyresavin och framåt debiterar SGS för den faktiska förbrukningen av el och varmvatten. Elpriset är i nivå med aktuella elpriser hos Göteborg Energi: 3,20 kr/kWh (2,56 kronor exkl moms).
Varmvatten: 92 kr/m3 (74 kr/m3 exkl moms).