El och varmvatten

El och varmvatten ingår inte i hyran på alla våra områden. SGS kommer debitera hyresgästen enligt schablonförbrukning de två första månaderna, schablonen finns nedan. Därefter kommer SGS att debitera endast för den faktiska förbrukningen. Hyresgästen ska inte teckna något eget elavtal. 

På vår hemsida, under respektive område, finns information om el och varmvatten ingår eller inte. Informationen finns även på respektive bostad när den publiceras för uthyrning.

El- och varmvattenschablonen grundas på en förväntad normalförbrukning och är olika beroende på lägenhetstyp:

El
1 rum och kök, 352 kronor per månad (282 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 416 kronor per månad (333 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 544 kronor per månad (435 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 608 kronor per månad (486 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 608 kronor per månad (486 kronor exkl moms)

Varmvatten
1 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
2 rum och kök, 156 kronor per månad (125 kronor exkl moms)
3 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
4 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)
5 rum och kök, 276 kronor per månad (222 kronor exkl moms)

På den tredje hyresavin och framåt debiterar SGS för den faktiska förbrukningen av el och varmvatten. Aktuellt elpris är 3,20 kr/kWh (2,56 kronor exkl moms). Aktuellt varmvattenpris är 92 kr/m3 (74 kr/m3 exkl moms).

Priserna ska motsvara SGS självkostnadspriser. Elpriset inkluderar både fasta och rörliga avgifter för såväl elenergi som elnät och energiskatt. På motsvarande sätt täcker varmvattenpriset fasta och rörliga avgifter för själva vattnet, samt alla avgifter för energin som går åt till att värma vattnet.

Syftet med att mäta och debitera förbrukningen i bostaden är att hyresgästen endast ska behöva betala för det som faktiskt används. Den som lyckas hushålla med elen och varmvattnet får då en lägre avgift än den som använder mer. Kostnaderna fördelas på det sättet mer rättvist och hyran påverkas inte av hur mycket grannarna använder.