Glöm inte att säga upp din gamla bostad när du byter.

Vid byte till annan bostad inom SGS ska du säga upp din nuvarande bostad när du signerar/undertecknar det nya avtalet.

OBS! Om du redan är boende hos SGS och byter till en ny bostad tänk då på att du har din uppsägningstid och därmed får dubbla hyror.

Signera det nya avtalet först och säg sedan upp ditt nuvarande avtal under Mina sidor eller skicka oss en skannad Uppsägning. Vi behöver uppsägningen vid samma tillfälle som det nya avtalet signeras/undertecknas.