Att tänka på när din lägenhet ska besiktigas.

Innan besiktningen får du ett mail och även ett meddelande på Mina sidor om när den ska ske. För din egen skull är det bra om du kan närvara.

Före besiktningen ska utrustningsdetaljer såsom dörrar, hatthylla, gardinbeslag mm skall finnas och vara monterade i lägenheten vid besiktning.

Utrustning utöver lägenhetens standard såsom väggspeglar, heltäckningsmattor etc får ej överlåtas till nästa hyresgäst. Utrustning som lämnas kvar kommer att monteras ned och tas om hand på din bekostnad. Är du osäker på vad som ingår i lägenhetens standard, kontakta oss eller fråga vid besiktningen.

För möblerade lägenheter gäller att alla möbler finns och stämmer med inventarielistan. Det finns en risk att vi annars kommer att debitera dig för kostnaderna att söka reda på dem, komplettera och/eller transportera möbler som den nya hyresgästen inte kan finna.

Hur läser jag besiktningsprotokollet?

I kolumnen Utlåtande finns det 6 st alternativ, vad betyder dessa?

Godkänd

Utan anmärkning.

Godkänd med anmärkning

Åtgärdas ej. Detta är en notering av mindre skönhetsfel och kommer inte att åtgärdas.

Åtgärdas av SGS

Åtgärdas av SGS. Felet/bristen kommer att åtgärdas av SGS personal efter det att den nya hyresgästen har flyttat in. Den avflyttande hyresgästen kommer inte att debiteras.

Åtgärdas av SGS och debiteras

Hyresgästen har bedömts orsakat felet/bristen och kostnaden för att rätta till felet kommer att debiteras den avflyttande hyresgästen. Om du själv vill åtgärda bristerna och därmed undvika debiteringen så har du möjlighet att åtgärda dessa före avflyttningen. Meddela SGS i så fall.

Åtgärdas av HG eller debiteras

Felet/bristen skall åtgärdas av hyresgästen före avflyttningen. Det finns annars risk att vi kommer att åtgärda felet och debitera dig vissa kostnader.

Åtgärdas av extern fastighetsägare

Åtgärdas av fastighetsägaren. Felet/bristen kommer att åtgärdas av fastighetsägaren efter det att den nya hyresgästen har flyttat in. Detta gäller där SGS hyr lägenheten av en annan ägare. Den avflyttande hyresgästen kommer inte att debiteras.